2% din impozitul pe venit

Nu vreau să vorbesc despre ceea ce facem cu fiecare procent din venitul lunar/anual, ci despre cei 2% din impozitul pe venit despre care auzim tot mai des discuţii şi sunt sigură că sunt multe persoane care nu ştiu nici acum prea multe lucruri despre acesta şi ce anume se poate face cu el. Este foarte important să fim informaţi, căci avem posibilitatea de a contribui la salvarea unor cauze sau îmbunătăţirea unor situaţii.

Am decis să aflu informaţii despre acest procent şi către ce organizaţii poate fi distribuit. Astel, prin intermediul prevederii art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii persoane fizice sau posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe venit, reţinut pentru anul precedent, către o entitate non-profit. Trebuie să ştim că este o opţiune personală, care nu implică angajatorul.

Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci este o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean către o entitate aleasă de acesta, una singură. Dacă nu alegem o organizaţie, banii vor fi direcţionaţi automat către bugetul de stat.

Copiii, educaţia, vârstnicii, şomerii, persoanele bolnave sau cu nevoi speciale, protecţia mediului sau a animalelor, cultura, cercetarea sunt doar câteva din domeniile în care un procent din impozitul nostru poate avea cu adevărat un impact.

Începând cu acest an există noi modele de formulare 200 (pentru contribuabili cu venituri din alte surse) şi 230 (pentru contribuabili cu venituri din salarii). Aceste formulare trebuie transmise la administraţiile financiare până în data de 25 mai 2012 .

Formularul se completează de mână, în două exemplare. Originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:

‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
‐ venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit.b).

Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia. (sursă)

În procesul de informare mi-a fost de mare ajutor şi campania de promovare a prevederii 2% din Codul Fiscal în rândul angajaţilor, organizată de Petrom.

Campania organizată de Petrom vine în sprijinul angajaţilor companiei, pentru al cincilea an consecutiv, dar şi în sprijinul societăţii civile. S-a derulat în perioada 19 – 23 martie la nivelul întregii companii. Petrom a reunit în materialele informative ale campaniei peste 150 de organizații active la nivel național şi local (în comunitățile în care compania îşi desfăşoară activitatea) în domenii precum educație, sănătate, protecția mediului şi programe sociale.

Pentru a uşura procesul de redirecționare şi pentru a informa angajaţii despre organizațiile non-guvernamentale active în comunitatea lor, o caravană mobilă a vizitat 14 puncte de lucru Petrom din ţară în București, Bolintin Vale, Buzău, Constanța, Craiova, Moinești, Pitești, Ploiești, Suplacu de Barcău, Târgoviște, Videle, Rafinăria Petrobrazi şi Centrala Brazi.

Eu am fost la târgul de ONG-uri care a avut loc în data de 22 martie, la sediul Petrom City din Bucuresti, unde au fost prezente 20 de organizaţii din domenii precum protecţia mediului, educaţie, sănătate sau cauze sociale:  Fundaţia Renaşterea, Asociaţia Little PeopleFundaţia Pentru Smurd, Asociaţia Transplantaţiilor din România, Hospice Casa Speranţei, Ateliere Fără Frontiere, Organizaţia Salvaţi Copiii România, Hope and Homes for Children RomâniaFundaţia Romanian Angel Appeal, Samusocial România, Chance for Life, Fundaţia Motivation România, Fundaţia Principesa Margareta a României, Fundaţia Leaders România, SOS Satele Copiilor, Fundaţia pentru Sprijin Comunitar Bacău, Asociaţia MaiMultVerde, Asociaţia EcoAssist, Let’s Do It, Romania! şi Carpatia – Asociaţia de Turism şi Ecologie.

Reprezentanţii prezenţi aveau de spus fiecare o poveste frumoasă privind activităţile lor sau nişte planuri măreţe pentru grupul ţintă implicat şi chiar am văzut destul de mulţi angajaţi ai companiei care au trecut la fapte prin completarea de declaraţii pentru distribuirea celor 2%. În cadrul campaniei din 2011, peste 1.500 de angajați ai companiei au redirecționat 2% din impozitul pe venit către o entitate non-guvernamentală. Conform unui studiu desfășurat anul trecut în Petrom City, peste 50% dintre angajații chestionați au ales să sprijine sănătatea, 10 % protecția copilului, 8% educația, 6% cauzele sociale, câte 4% au susținut cultura sau persoanele cu dizabilități, 3% protecția animalelor, 2% protecția mediului, iar 9% s-au îndreptat către alte cauze.

Să sperăm că tot mai mulţi angajaţi vor conştientiza importanţa distribuirii acestui procent de 2% din impozitul lor pe venit, angajaţi de la cât mai multe companii şi organizaţii.

Related Posts

2 thoughts on “2% din impozitul pe venit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: